czwartek, 3 września 2015

Z nutką pomarańczy

Pragnę... słoneczne­go ka­pelusza w zi­mową noc.
Pragnę rzeczy niemożli­wych - wierząc, że staną się możliwe. /Cytaty.info/

sobota, 21 marca 2015

Urok kapeluszy


Nie zakładaj nic z góry...chy­ba że ka­pelusz na głowę.
Z cyk­lu po­wieści "Spad­ko­bier­cy Przeznaczenia". /cytaty.info/